Päijät-hämeen muistiluotsi

ALOITTI TOIMINTANSA VUONNA 2008

Päijät-Hämeen Muistiluotsi on sitoutunut valtakunnallisen verkoston laatulupaukseen, jossa pyritään maakunnallisesti varmistamaan muistisairaiden ja heidän perheidensä riittävä tiedonsaanti muistisairauksista. Lisäksi heille annetaan ohjausta ja neuvontaa saatavilla olevista palvelu- ja tukimuodoista sekä annetaan mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen.

Mistä on kysymys?

Muistiluotsit ovat Muistiliiton jäsenyhdistysten ylläpitämiä maakunnallisia asiantuntija- ja tukikeskuksia, jotka tarjoavat apua ja tukea muistisairaille ja heidän läheisilleen. Muistiluotsit toimivat 18 maakunnassa muodostaen näin koko maan kattavan verkoston.

Muistiluotsit tekevät vaikuttamistyötä muistisairaiden yhdenvertaisuuden ja hyvän elämän puolesta sekä toimivat aktiivisesti maakuntiensa verkostoissa. Muistiluotseissa vahvistetaan erityisesti muistisairauksiin liittyvää vapaaehtois- ja vertaistoimintaa sekä varmistetaan muistisairaiden äänen kuuluminen.

Valtakunnallista verkostoa ja alueellisia keskuksia rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

PÄIJÄT-HÄMEEN MUISTILUOTSIN TOIMINTA TÄLLÄ HETKELLÄ

  • asiakastyö (ohjaus ja neuvonta: toimistoajat löydät täältä)
  • vapaaehtois- ja vertaistoiminta (vapaaehtoistoiminnasta löydät lisää täältä ja vertaistoiminnan ryhmistä täältä)
  • verkottuminen ja yhteistyö (mm. alueen sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa)
  • tiedon levitys (mm. luennot, tapahtumat)
  • vaikuttamistyö (mm. alueen asukkaiden ja päättäjien kanssa)

Päijät-Hämeen Muistiluotsin työntekijät Petra Behm (vas.), Virpi Veijanen, Nina Reimari ja Sari Sutela.

TYÖNTEKIJÄT

Vastaava muistiluotsiohjaaja / Toiminnanjohtaja
Virpi Veijanen, p. 044 741 0038

Muistiluotsiohjaaja
Nina Reimari, puh. 044 504 3030

Muistiluotsiohjaaja
Sari Sutela, puh. 044 304 3001

Muistiluotsiohjaaja
Petra Behm, puh. 044 727 3010

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ph-muistiyhdistys.fi

Meidät löytää myös Twitteristä

TAUSTAA

Valtakunnallinen muistiluotsiverkosto luotiin vaiheittain vuosina 2004-2010. Ohjelman tavoitteena oli muodostaa Suomen jokaiseen maakuntaan asiantuntija- ja tukikeskus, johon alueiden muisti/dementiayhdistysten vapaaehtois-, kehittämis-, ja palvelutoiminta linkittyy. Valtakunnallista ja maakunnallisia hankkeita rahoitti RAY. Valtakunnallisesta koordinaatiosta vastasi Muistiliitto ja paikallistason koordinoinnista paikalliset Muistiyhdistykset.

Valtakunnallisen muistiohjelman visiona oli, että vuoteen 2010 mennessä luodaan koko maan kattava asiantuntija- ja tukikeskusverkosto, jonka avulla vapaaehtoistyö voimistuu, verkostoyhteistyö vahvistuu ja muistihäiriöisille ja dementoituville henkilöille suunnatut palvelut lisääntyvät ja kehittyvät.

Muistiluotsien toiminta kehittämishankkeina päättyi vuoden 2011 lopussa ja vuodesta 2012 eteenpäin toiminta jatkui RAY:n kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak) turvin. Vuoden 2017 alusta Sosiaali- ja terveysministeriö tukee toimintaa Veikkauksen tuotoilla. Muistiluotsikeskuksia on tällä hetkellä 18 (17 maakunnassa). Valtakunnallista verkostoa koordinoi Muistiliitto. Muistiluotsi asiantuntija- ja tukikeskusverkostosta voi lukea lisää alla olevan linkin kautta.

MUISTILUOTSI ASIANTUNTIJA- JA TUKIKESKUSVERKOSTO