PÄIJÄT-HÄMEEN MUISTIYHDISTYS RY

on muistisairaiden ja heidän läheistensä potilas- ja edunvalvontajärjestö. Toiminta-alueena on Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän 12 kuntaa: Lahti, Heinola, Hartola, Sysmä, Padasjoki, Asikkala, Hollola, Kärkölä, Orimattila, Iitti, Myrskylä ja Pukkila.

JÄSENTOIMINTA

Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenmäärä on 650 (tilanne 9/2019). Yhdistys neuvoo ja ohjaa jäseniään muistisairauden aiheuttamissa kysymyksissä. Muistisairauden myötä toimintakyvyn heikkeneminen lisää tuen ja palveluiden tarvetta.

VIRKISTYSTÄ

Jäsenistön virkistystoiminta, esimerkiksi retket ja erilaiset tapahtumat tarjoavat tilaisuuden hengähdykseen vertaisessa seurassa. Jäsentoimintaa ovat mm. kuukausittaiset Lahden markkinapäivän Muistikahvilat, kesäretket ja elokuinen grilli-ilta. Jäsentoiminnan periaatteena on vertaisuuden vahvistaminen, tuoda muistisairaat ja heidän omaisensa yhteen ja luoda näin mahdollisuus voimaannuttavaan yhdessä olemiseen.

Lisäksi yhdistyksellä on hanketoimintaa, jota Sosiaali- ja terveysministeriö tukee Veikkauksen tuotoilla. Lisätietoja kohdista Muistiluotsi ja Aivotreenit.

Muistiluotsi Aivotreenit

Täältä löydät tulevat tapahtumamme:

Ajankohtaista / TAPAHTUMAT

 

JÄSENLEHDET

Yhdistyksen jäsen saa jäsenmaksun maksettuaan 6 lehteä vuodessa: neljä kertaa Muisti -lehden ja kaksi kertaa Muistike -lehden. Kattojärjestömme Muistiliitto ry toimittaa Muisti-lehden, jossa on ajankohtaista tietoa mm. muistisairauksista, lääkkeistä sekä tulevista tapahtumista ja kuntoutuskursseista. Päijät-Hämeen Muistiyhdistyksen omassa jäsenlehdessä, Muistikkeessa on tietoa yhdistyksen toiminnasta ja yhteistyökumppaneista ja lehdestä löytyy myös mielenkiintoisia artikkeleita. 6/2019 alkaen jäsenet saavat Muistikkeen erillisenä liitteenä kauden tapahtumia esittelevän Toimintakalenterin. Aiemmin tapahtumat olivat osa jäsenlehteä, mutta nyt ne toimivat erillisinä osina. Yhdistyksen tapahtumat löytyvät myös näiltä sivustoilta, kohdasta Tapahtumat.

Muisti -lehti ilmestyy helmi-, touko, syys- ja marraskuussa ja Muistike -lehti kesä- ja joulukuussa.

Voit tutustua sähköisiin Muistike -lehtiimme klikkaamalla alla olevaa JÄSENLEHTI -kuvaketta.

JÄSENEKSI LIITTYMINEN

Jäseneksi voi liittyä muistisairas, omainen, ammattilainen, kannattaja tai muuten vain muistin ja aivoterveyden asioista kiinnostunut henkilö. Mikäli et halua täyttää alla olevaa sähköistä lomaketta, paperisia jäseneksi liittymislomakkeita löytyy yhdistyksen toimistolta (Hämeenkatu 5 A 4, 2 krs., Lahti) ja Muistike- jäsenlehdestä. Lomakkeen voi palauttaa toimistolle tai postitse (muista lisätä postimerkki).

Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti

EU:n asettama yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018. Asetus koskee kaikkia yrityksiä ja organisaatioita EU:n alueella. Asetuksen tarkoituksena on suojata yksityishenkilöiden henkilötietoja.

Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry käsittelee kaikkia henkilötietoja luottamuksellisesti. Tiedot on asianmukaisesti suojattu ja niihin on pääsy vain asianosaisilla henkilöillä. Kaikilla asiakastietoja keräävillä toiminnoillamme on henkilörekisteriselosteet, joista käyvät ilmi tietojen käyttötarkoitus ja säilytysperiaatteet. Henkilörekisteriselosteisiin voi tutustua toimistossamme. Alla linkki järjestömme tietosuojaselosteeseen.

Tietosuojaseloste

Liity jäseneksi

JÄSENMAKSU 20 EUROA VUODESSA

Saatuamme jäsenhakemuksen, lähetämme postitse laskun jäsenmaksusta sekä uusimmat numerot Muisti- ja Muistike -lehdistä. Maksun suorittamisen jälkeen lehdet lähetetään automaattisesti niiden ilmestyttyä. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita tapahtumiimme ja retkille, esimerkiksi osa retkistä on hinnaltaan edullisempia jäsenille kuin ei-jäsenille. Kauden tapahtumat löytyvät viimeisimmästä Muisti -lehdestä, Toimintakalenterista sekä www-sivuilta kohdasta Tapahtumat.

YHTEYSTIETOJEN MUUTOS TAI JÄSENYYDESTÄ EROAMINEN

Mikäli osoite- tai muut yhteystiedot muuttuvat tai jos haluat erota jäsenyydestä, soita toimistolle p. (03) 735 1681, lähetä sähköpostia toimisto(a)ph-muistiyhdistys.fi tai tee kirjallinen eroilmoitus esimerkiksi postitse (Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry, Hämeenkatu 5 A 4, 15110 Lahti). Jos teet ilmoitusta toisen henkilön puolesta, muistathan ilmoittaa samalla kenen jäsenyydestä on kysymys.

HUOMIO! Laskun maksamatta jättäminen ei riitä eroamiseksi yhdistyksestä, joten pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan, mikäli haluaa irtisanoa jäsenyytensä. Yhdistyksen hallituksella on oikeus irtisanoa jäsenyys, mikäli suoritusta tai eroilmoitusta ei ole tehty kuusi (6) kuukautta jäsenmaksun eräpäivästä.

NYKYINEN TOIMINTA

Yhdistyksellä on kaksi STEA:n/Veikkauksen (aiemmin RAY) rahoittamaa hanketta: Aivotreenit (2016-2018, päättyy loppukesällä 2019) ja Muistiluotsi (2019-2020).

Muistiluotsi Aivotreenit

Toiminta-alueena on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) 12 kuntaa:
Lahti, Heinola, Hartola, Sysmä, Padasjoki, Asikkala, Hollola, Kärkölä, Orimattila, Iitti, Myrskylä ja Pukkila.
Väkiluku Päijät-Hämeessä on 201 291. (Lähde: Tilastokeskus, 31.12.2017.)

HISTORIAA

Päijät-Hämeen Dementiayhdistys ry perustettiin vuonna 1988 ja samana vuonna yhdistys liittyi Alzheimer-keskusliittoon, nykyiseen Muistiliittoon. Yhdistyksen nimi muutettiin vuonna 2010 Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:ksi.

Toiminnan kehittäminen aloitettiin muistisairaiden omaisten tarpeiden pohjalta. Vertaistukiryhmät ja omaisten illat olivat suosittuja. Myöhemmin järjestettiin laajempia yleisö- ja koulutustilaisuuksia, sopeutumisvalmennuskursseja sekä retkiä ja juhlia. Toimintaa järjestettiin Päijät-Hämeen alueella ja alkuaikoina vapaaehtoistoimijat olivat tärkeässä roolissa erilaisten ryhmien ja tapahtumien järjestäjinä. Raha-automaattiyhdistyksen (RAY:n) myöntämän rahoituksen turvin yhdistys sai ensimmäiset palkatut työntekijät vuonna 1997. Yhdistyksen tavoitteena on alusta alkaen ollut muistisairaiden ja heidän omaistensa auttaminen, tukeminen, palveluiden kehittäminen ja edunvalvonta.