Päijät-hämeen muistiluotsi

ALOITTI TOIMINTANSA VUONNA 2008

Päijät-Hämeen Muistiluotsi on sitoutunut valtakunnallisen verkoston laatulupaukseen, jossa pyritään maakunnallisesti varmistamaan muistisairaiden ja heidän perheidensä riittävä tiedonsaanti muistisairauksista. Lisäksi heille annetaan ohjausta ja neuvontaa saatavilla olevista palvelu- ja tukimuodoista sekä annetaan mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen.

PÄIJÄT-HÄMEEN MUISTILUOTSIN TOIMINTA TÄLLÄ HETKELLÄ

  • asiakastyö (ohjaus ja neuvonta: toimistoajat löydät täältä)
  • vapaaehtois- ja vertaistoiminta (vapaaehtoistoiminnasta löydät lisää täältä ja vertaistoiminnan ryhmistä täältä)
  • verkottuminen ja yhteistyö (mm. alueen sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa)
  • tiedon levitys (mm. luennot, tapahtumat)
  • vaikuttamistyö (mm. alueen asukkaiden ja päättäjien kanssa)

Päijät-Hämeen Muistiluotsin työntekijät Petra Behm (vas.), Virpi Veijanen, Nina Reimari ja Sari Sutela.

TYÖNTEKIJÄT

Vastaava muistiluotsiohjaaja / Toiminnanjohtaja
Virpi Veijanen, p. 044 741 0038

Muistiluotsiohjaaja
Nina Reimari, puh. 044 504 3030

Muistiluotsiohjaaja
Sari Sutela, puh. 044 304 3001

Muistiluotsiohjaaja
Petra Behm, puh. 044 727 3010

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ph-muistiyhdistys.fi

Meidät löytää myös Twitteristä

TAUSTAA

Valtakunnallinen muistiluotsiverkosto luotiin vaiheittain vuosina 2004-2010. Ohjelman tavoitteena oli muodostaa Suomen jokaiseen maakuntaan asiantuntija- ja tukikeskus, johon alueiden muisti/dementiayhdistysten vapaaehtois-, kehittämis-, ja palvelutoiminta linkittyy. Valtakunnallista ja maakunnallisia hankkeita rahoitti RAY. Valtakunnallisesta koordinaatiosta vastasi Muistiliitto ja paikallistason koordinoinnista paikalliset Muistiyhdistykset.

Valtakunnallisen muistiohjelman visiona oli, että vuoteen 2010 mennessä luodaan koko maan kattava asiantuntija- ja tukikeskusverkosto, jonka avulla vapaaehtoistyö voimistuu, verkostoyhteistyö vahvistuu ja muistihäiriöisille ja dementoituville henkilöille suunnatut palvelut lisääntyvät ja kehittyvät.

Muistiluotsien toiminta kehittämishankkeina päättyi vuoden 2011 lopussa ja vuodesta 2012 eteenpäin toiminta jatkui RAY:n kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak) turvin. Vuoden 2017 alusta Sosiaali- ja terveysministeriö tukee toimintaa Veikkauksen tuotoilla. Muistiluotsikeskuksia on tällä hetkellä 18 (17 maakunnassa). Valtakunnallista verkostoa koordinoi Muistiliitto. Muistiluotsi asiantuntija- ja tukikeskusverkostosta voi lukea lisää alla olevan linkin kautta.

MUISTILUOTSI ASIANTUNTIJA- JA TUKIKESKUSVERKOSTO