AHAA! -TEHTÄVÄT

HANKE ON PÄÄTTYNYT!

Ahaa! tehtävät on rakennettu viiden teeman alle:

KESKITTYMINEN, MUISTI, HAHMOTTAMINEN, PÄÄTTELY JA KIELI

Teemojen mukaisen tehtäväluettelon voit katsoa oheisen linkin kautta:

Ryhmän teemat ja tehtävät

Tehtävät on kehitetty ja testattu Aivotreenit –hankkeessa. Ahaa! -materiaalin kehittämistyöryhmään kuuluivat hanketyöntekijöiden lisäksi Päivi Nilivaara (kouluttaja, kognitiivisen harjoittelun asiantuntija, Innoline Oy), Laura Mellanen (Visuaalinen suunnittelija) ja Hanna Metsänheimo (projektityöntekijä, PääOma -hanke)

Tehtävät nojaavat aiemmassa PääOmassa kerättyyn kokemukseen ja materiaalin pohjana on tutkimustieto kognitiivisen rakenteen muovautuvuudesta sekä ohjatusta oppimiskokemuksesta Ahaa! tehtäviä on testattu hankkeen ryhmissä ja tehtäviä on muokattu ja rakennettu palautteen mukaan. Tehtävien kehittäminen jatkuu hankkeen ajan. Tehtävät ovat tavoitteelliseen harjoitteluun sopivia ja ne harjoittavat monipuolisesti kognitiivisia taitoja.

Tehtävät ovat pääasiassa kynä-paperitehtäviä, joita tehdään ohjatusti. Harjoitukset sopivat laajalle kohderyhmälle; sairastuneille, vammautuneille tai aivojen huoltamisesta / aktivoinnista kiinnostuneille. Tehtäviä on pyritty luomaan monen tasoisiksi, joissa haaste lisääntyy tehtävien edetessä. Ohjauksella tehtävien haastavuustasoa voidaan laskea ja nostaa. Tehtävien ”kynä-paperi luonne” asettavat kuitenkin jonkinlaisen rajan kohderyhmälle; mm. motoriset taidot, näkökyky yms. on oltava riittävät.

Harjoituksissa olennaista on, että tehtäviä ei tehdä vain tehtävien vuoksi. Aivojen aktivoinnin lisäksi tehtävien teossa on olennaista ajattelumallien muokkaaminen, ratkaisumallien pohtiminen ja harjoitettujen taitojen vieminen arjen elämään. Ohjaajalla on tärkeä rooli; ohjata keskustelemaan ja pohtimaan, haastaa, auttaa sekä varmistaa onnistumisen kokemukset. Tästä syystä tehtäviä ei anneta kotiin vaan ne on tarkoitus tehdä aina ohjatusti. Samasta syystä harjoitusten ohjaaminen edellyttää koulutukseen osallistumista; koulutuksessa perehdytään ohjauksen kannalta tärkeäisiin ja olennaisiin asioihin, saadaan omakohtaisia kokemuksia harjoituksista ja ohjauksesta sekä avataan tehtävien taustalla olevia teorioita ja käsitteitä.

Lisää tietoa Ahaa!sta ja tehtävistä: www.ahaa-aivotreenit.fi