Saavutettavuusseloste

Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta). Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää verkkopalveluja mahdollisimman helposti. 

Tämä saavutettavuusseloste koskee ph-muistiyhdistys.fi-sivustoa, joka on julkaistu 31.5.2017.

Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset osittain. Verkkosivusto täyttää kuitenkin suurelta osin WCAG-kriteeristön tärkeimmät A- ja AA-tasojen vaatimukset. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Tässä yksilöity sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä: Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen.

Seuraavat sisällöt ja toiminnot eivät ole vaatimusten mukaisia:
(WCAG 1.1.1) Sivustolla on kuvia, joihin ei ole asetettu vaihtoehtoista kuvaustekstiä.
(WCAG 1.3.1) Sivustolla on kenttiä, joissa ei ole vaihtoehtoista tekstiä.
(WCAG 1.3.1) Sivustolla on elementtejä, joilla on identtinen tunniste.
(WCAG 1.3.1) Sivustolla on käytetty tekstin muotoiluun html-muotoilua.
(WCAG 1.4.3) Joissain sisältöelementeissä kontrasti ei ole täysin vaatimusten mukainen.
(WCAG 2.4.3) Joissain sivuissa on epälooginen navigointijärjestys.
(WCAG 2.4.4) Sivustolla on linkkejä, joissa ei ole asetettu kuvaavaa linkkitekstiä.

Sovellettava lainsäädäntö ei kata tiettyjä sisältöjä

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole saavutettavissa, koska sovellettava lainsäädäntö (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019) ei kata niitä:

Päijät-Hämeen Muistiyhdistyksen hallinnoimalla Youtube-kanavalla on ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä, joista puuttuu tekstitys ja/tai kuvailutulkkaus. Ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi.

Sivustolla on ennen 23.9.2019 julkaistua sisältöä (tiedostoja), johon ei sovelleta saavutettavuusvaatimuksia.

Sivustolla oleva ulkopuolisen tahon tuottama sisältö (sosiaalisen median syöte) eivät kuulu lain vaatimusten piiriin.

Palaute ja yhteystiedot

Otamme vastaan palautetta siitä, miten voisimme parantaa verkkosivustomme saavutettavuutta. Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostilla.

Sähköpostiosoite palautteen antamiseksi: toimisto(a)ph-muistiyhdistys.fi

Päijät-Hämeen Muistiyhdistyksen verkkosivujen saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Petra Behm.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille, sivuston ylläpitäjälle. Jos saamasi vastaus ei ole mielestäsi riittävä tai viivästyy kohtuuttomasti, voit lähettää palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolta löytyvällä lomakkeella (avautuu uuteen välilehteen) tai vapaamuotoisesti. Yhteystiedot löytyvät samalta sivulta.

Tämä seloste on laadittu 8.9.2020.
Selostetta tarkistettiin viimeksi 17.9.2020.

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta Saavutettavuusvaatimukset.fi