PÄIJÄT-HÄMEEN MUISTIYHDISTYS RY

on muistisairaiden ja heidän läheistensä potilas- ja edunvalvontajärjestö. Toiminta-alueena on 12 kuntaa: Lahti, Heinola, Hartola, Sysmä, Padasjoki, Asikkala, Hollola, Kärkölä, Orimattila, Iitti, Myrskylä ja Pukkila. Yhdistys on perustettu vuonna 1988 ja on Muistiliiton jäsenyhdistys.

JÄSENTOIMINTA

Yhdistys neuvoo ja ohjaa jäseniään muistisairauden aiheuttamissa kysymyksissä. Muistisairauden myötä toimintakyvyn heikkeneminen lisää tuen ja palveluiden tarvetta.

Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenmäärä on 520 (tilanne 4/2024). Jäseneksi voi liittyä muistisairauteen sairastunut, omainen/läheinen, muistityön ammattilainen tai muuten vain muistin asioista kiinnostunut. Jäsenyys on vapaaehtoista. 

VIRKISTYSTÄ

Jäsenistön virkistystoiminta, esimerkiksi retket ja erilaiset tapahtumat tarjoavat tilaisuuden hengähdykseen vertaisessa seurassa. Jäsentoimintaa ovat mm. kesäretket ja elokuinen grilli-ilta. Jäsentoiminnan periaatteena on vertaisuuden vahvistaminen, tuoda muistisairaat ja heidän omaisensa yhteen ja luoda näin mahdollisuus voimaannuttavaan yhdessä olemiseen.

MUUTA TOIMINTAA

Yhdistyksellä on lisäksi toimintaa, jota Sosiaali- ja terveysministeriö tukee. Muistiluotsi asiantuntija- ja tukikeskuksen toiminnasta saat lisää tietoa alla olevasta kuvakkeesta MUISTILUOTSI. Muistiluotsi tarjoaa mm. virkistys- ja vertaistoimintaa sairastuneille ja heidän läheisilleen. Lisäksi se tarjoaa toimintaa vapaaehtoisille.

Muistiluotsi

Muistiasia on kaikkien asia

Jäsenistöön tarvitaan sekä aktiivisia jäseniä että asian kannattajia, jotka haluavat tukea muistisairaiden ja läheisten hyvää elämää. Tavoitteena on myös lisätä suuren yleisön tietoisuutta muistisairauksista sekä muistiyhdistysten toiminnasta muistisairaiden ja läheisten hyvän elämän puolesta.

Jäsenet saavat:
– Muistiyhdistys lähelläsi – toimintaa lähes jokaisella paikkakunnalla
– Yhdistys juuri sinulle – muistisairaiden ihmisten ja läheistensä ikioma yhdistys
– Tuki muistityölle – jäsenmaksulla tuetaan muistisairaiden ja läheisten hyvää elämää
– Mahdollisuus osallistua – tekemistä ja vaikuttamisen paikkoja kaikille
– Asiantuntijoiden tuki – tietoa, ohjausta ja neuvontaa muistista ja muistisairauksista
– Vertaisuudesta voimaa – yhdessäoloa ja yhteisiä kokemuksia
– Aktiivista tekemistä – ryhmiä, retkiä ja muuta toimintaa
– Tarinoita ja tietoa muistisairauksista – Muistiliiton Muisti -lehti 4x/v ja Päijät-Hämeen Muistiyhdistyksen Muistike -lehti 2x/v
– Rahanarvoiset jäsenedut – alennusta tuotteista ja palveluista
– Yhdessä enemmän – suurempi jäsenmäärä antaa painoa edunvalvonta- ja vaikuttamistyölle

Päijät-Hämeen Muistiyhdistyksen jäsenmaksu on 25 euroa vuodessa. Jäseneksi liittymisestä sekä henkilötietojen käsittelystä saat lisätietoja toimistolta.

Liity jäseneksi: klikkaa alla olevaa kuvaketta LIITY JÄSENEKSI. Lue lisää jäseneduista klikkaamalla kuvaketta VALTAKUNNALLISET JÄSENEDUT.

liity jäseneksi valtakunnalliset jäsenedut

Lue tulevista tapahtumistamme:

Ajankohtaista / TAPAHTUMAT

JÄSENLEHDET

Yhdistyksen jäsen saa jäsenmaksun maksettuaan 6 lehteä vuodessa: neljä kertaa Muisti -lehden ja kaksi kertaa Muistike -lehden. Kattojärjestömme Muistiliitto ry toimittaa Muisti-lehden, jossa on ajankohtaista tietoa mm. muistisairauksista, lääkkeistä sekä tulevista tapahtumista ja kuntoutuskursseista. Päijät-Hämeen Muistiyhdistyksen omassa jäsenlehdessä, Muistikkeessa on tietoa yhdistyksen toiminnasta ja yhteistyökumppaneista ja lehdestä löytyy myös mielenkiintoisia artikkeleita. Jäsenet saavat Muistikkeen erillisenä liitteenä myös kauden tapahtumia esittelevän Toimintakalenterin.

Tutustu toimintaan: Ajankohtaista / tapahtumat

Muisti -lehti ilmestyy helmi-, touko, syys- ja marraskuussa ja Muistike -lehti kesä- ja joulukuussa.

Lisää tietoa Muistike -lehdestä saat klikkaamalla JÄSENLEHTI -kuvaketta.

JÄSENEKSI LIITTYMINEN

Jäseneksi voi liittyä muistisairas, omainen, ammattilainen, kannattaja tai muuten vain muistin ja aivoterveyden asioista kiinnostunut henkilö. Mikäli et halua täyttää alla olevaa sähköistä lomaketta, paperisia jäseneksi liittymislomakkeita löytyy yhdistyksen toimistolta (Hämeenkatu 5 A 5, 3 krs., Lahti) sekä Muistike- ja Muisti -jäsenlehdistä ja Toimintakalenterista. Lomakkeen voi palauttaa toimistolle tai postitse (muista postimerkki).

Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti

EU:n asettama yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018. Asetus koskee kaikkia yrityksiä ja organisaatioita EU:n alueella. Asetuksen tarkoituksena on suojata yksityishenkilöiden henkilötietoja.

Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry käsittelee kaikkia henkilötietoja luottamuksellisesti. Tiedot on asianmukaisesti suojattu ja niihin on pääsy vain asianosaisilla henkilöillä. Kaikilla asiakastietoja keräävillä toiminnoillamme on henkilörekisteriselosteet, joista käyvät ilmi tietojen käyttötarkoitus ja säilytysperiaatteet. Jäsentietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista saa tietoa jäsenrekisterin tietosuojaselosteesta. Henkilörekisteriselosteisiin voi tutustua toimistollamme.

Liity jäseneksi

JÄSENMAKSU 25 EUROA VUODESSA

Saatuamme jäsenhakemuksen, lähetämme postitse laskun jäsenmaksusta sekä uusimmat numerot Muisti- ja Muistike -lehdistä. Maksun suorittamisen jälkeen lehdet lähetetään automaattisesti niiden ilmestyttyä. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita tapahtumiimme ja retkille, esimerkiksi osa retkistä on hinnaltaan edullisempia jäsenille kuin ei-jäsenille. Kauden tapahtumat löytyvät mm. viimeisimmästä Toimintakalenterista. HUOMIO. yhdistyksen toiminnassa voi olla mukana vaikka ei olisi jäsen, sillä jäsenyys on vapaaehtoista.

Ajankohtaista / tapahtumat

YHTEYSTIETOJEN MUUTOS TAI JÄSENYYDESTÄ EROAMINEN

Mikäli osoite- tai muut yhteystiedot muuttuvat tai jos haluat erota jäsenyydestä, soita toimistolle p. (03) 735 1681, lähetä sähköpostia toimisto(a)ph-muistiyhdistys.fi tai tee kirjallinen eroilmoitus esimerkiksi postitse (Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry, Hämeenkatu 5 A 5, 15110 Lahti). Jos teet ilmoitusta toisen henkilön puolesta, muistathan ilmoittaa samalla kenen jäsenyydestä on kysymys.

HUOMIO! Laskun maksamatta jättäminen ei riitä eroamiseksi yhdistyksestä, joten pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan, mikäli haluaa irtisanoa jäsenyytensä. Yhdistyksen hallituksella on oikeus irtisanoa jäsenyys, mikäli suoritusta tai eroilmoitusta ei ole tehty kuusi (6) kuukautta jäsenmaksun eräpäivästä.

NYKYINEN TOIMINTA

Päijät-Hämeen Muistiyhdistyksen hallinoimaa Päijät-Hämeen Muistiluotsi asiantuntija- ja tukikeskuksen toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö (lue toiminnasta lisää klikkaamalla Muistiluotsi -kuvaketta).

Muistiluotsi

Toiminta-alueena on 12 kuntaa:

Päijät-Hämeen hyvinvointialue (Lahti, Heinola, Hartola, Sysmä, Padasjoki, Asikkala, Hollola, Kärkölä, Orimattila ja Iitti) sekä Myrskylä ja Pukkila.

Päijät-Hämeen asukasmäärä vuoden 2022 lopussa oli 204 528 asukasta (10 kuntaa). Myrskylä ja Pukkila kuuluvat Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen, mutta ovat Päijät-Hämeen Muistiyhdistyksen aluetta: Myrskylässä asukkaita n. 1700 ja Pukkilassa n. 1800. (Lähde: Tilastokeskus)

Karttakuva: Päijät-Hämeen liitto. Kuvasta puuttuvat Myrskylä ja Pukkila, jotka kuuluvat Uudenmaan maakuntaan.

Päijät-Hämeen kunnat karttakuvana

HISTORIAA

Päijät-Hämeen Dementiayhdistys ry perustettiin vuonna 1988 ja samana vuonna yhdistys liittyi Alzheimer-keskusliittoon, nykyiseen Muistiliittoon. Yhdistyksen nimi muutettiin vuonna 2010 Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:ksi.

Toiminnan kehittäminen aloitettiin muistisairaiden omaisten tarpeiden pohjalta. Vertaistukiryhmät ja omaisten illat olivat suosittuja. Myöhemmin järjestettiin laajempia yleisö- ja koulutustilaisuuksia, sopeutumisvalmennuskursseja sekä retkiä ja juhlia. Toimintaa järjestettiin Päijät-Hämeen alueella ja alkuaikoina vapaaehtoistoimijat olivat tärkeässä roolissa erilaisten ryhmien ja tapahtumien järjestäjinä. Raha-automaattiyhdistyksen (RAY:n) myöntämän rahoituksen turvin yhdistys sai ensimmäiset palkatut työntekijät vuonna 1997. Yhdistyksen tavoitteena on alusta alkaen ollut muistisairaiden ja heidän omaistensa auttaminen, tukeminen, palveluiden kehittäminen ja edunvalvonta.

Tutustu yhdistyksen päättyneisiin hankkeisiin TÄÄLTÄ