PÄIJÄT-HÄMEEN MUISTILUOTSI

MISTÄ ON KYSE?

Muistiluotsit ovat Muistiliiton jäsenyhdistysten ylläpitämiä maakunnallisia asiantuntija- ja tukikeskuksia, jotka tarjoavat apua ja tukea muistisairaille ja heidän läheisilleen. Muistiluotsit toimivat 17 maakunnassa (yhteensä 18 keskusta) muodostaen näin koko maan kattavan verkoston. Valtakunnallista verkostoa koordinoi Muistiliitto.

Muistiluotsit tekevät vaikuttamistyötä muistisairaiden yhdenvertaisuuden ja hyvän elämän puolesta sekä toimivat aktiivisesti maakuntiensa verkostoissa. Muistiluotseissa vahvistetaan erityisesti muistisairauksiin liittyvää vapaaehtois- ja vertaistoimintaa sekä varmistetaan muistisairaiden äänen kuuluminen.

Valtakunnallista verkostoa ja alueellisia keskuksia rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö.

PÄIJÄT-HÄME ALOITTI TOIMINTANSA VUONNA 2008

Muistiluotsi-projekti toimi Päijät-Hämeessä vuosina 2008-2011, jonka jälkeen toiminta on ollut Ak-avusteista vuodesta 2012 alkaen. Päijät-Hämeen Muistiluotsi asiantuntija- ja tukikeskusta hallinnoi Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry. Päijät-Hämeen Muistiluotsi on sitoutunut valtakunnallisen verkoston laatulupaukseen, jossa pyritään maakunnallisesti varmistamaan muistisairaiden ja heidän perheidensä riittävä tiedonsaanti muistisairauksista. Lisäksi heille annetaan ohjausta ja neuvontaa saatavilla olevista palvelu- ja tukimuodoista sekä annetaan mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Päijät-Hämeen Muistiluotsissa työskentelee tällä hetkellä neljä muistiasiantuntijaa. Yhteystiedot löydät alempaa tältä sivulta.

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama -logo

PÄIJÄT-HÄMEEN MUISTILUOTSIN TOIMINTA TÄLLÄ HETKELLÄ

Neljä naista istuu vierekkäin pöydällä

Kuvassa Päijät-Hämeen Muistiluotsin muistiasiantuntijat: vasemmalta Nina Reimari, Elisa Ahonen, Petra Behm ja Virpi Veijanen.

Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja (verkostot, luennot)
Virpi Veijanen, p. 044 741 0038

Ryhmätoiminta (omaiset)
Nina Reimari, puh. 044 504 3030

Ryhmätoiminta (sairastuneet ja työikäiset)
Elisa Ahonen, puh. 044 304 3001

Vapaaehtoistoiminnan koordinointi, Muistikahvilatoiminta
Petra Behm, puh. 044 727 3010

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(a)ph-muistiyhdistys.fi

Seuraa X:ssä (ent. Twitter) @PaijatM

TAUSTAA

Valtakunnallinen muistiluotsiverkosto luotiin vaiheittain vuosina 2004-2010. Ohjelman tavoitteena oli muodostaa Suomen jokaiseen maakuntaan asiantuntija- ja tukikeskus, johon alueiden muisti/dementiayhdistysten vapaaehtois-, kehittämis-, ja palvelutoiminta linkittyy. Valtakunnallista ja maakunnallisia hankkeita rahoitti RAY. Valtakunnallisesta koordinaatiosta vastasi Muistiliitto ja paikallistason koordinoinnista paikalliset Muistiyhdistykset.

Valtakunnallisen muistiohjelman visiona oli, että vuoteen 2010 mennessä luodaan koko maan kattava asiantuntija- ja tukikeskusverkosto, jonka avulla vapaaehtoistyö voimistuu, verkostoyhteistyö vahvistuu ja muistihäiriöisille ja dementoituville henkilöille suunnatut palvelut lisääntyvät ja kehittyvät.

Muistiluotsien toiminta kehittämishankkeina päättyi vuoden 2011 lopussa ja vuodesta 2012 eteenpäin toiminta jatkui RAY:n kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak) turvin. Vuodesta 2017 alkaen Sosiaali- ja terveysministeriö on rahoittanut toimintaa. Muistiluotsikeskuksia on tällä hetkellä 18, yhteensä 17 maakunnassa. Valtakunnallista verkostoa koordinoi Muistiliitto. Muistiluotsi asiantuntija- ja tukikeskusverkostosta voi lukea lisää alla olevan linkin kautta.

MUISTILUOTSI ASIANTUNTIJA- JA TUKIKESKUSVERKOSTO
Repoveden retkellä ylitettiin riippusilta
Muistilangat-lauluryhmä harjoittelemassa esiintymässä ennen esitysä