PÄÄTTYNEET HANKKEET

Yhdistyksellä on ollut vuodesta 1997 alkaen seitsemän RAY:n rahoittamaa kehittämishanketta. Vuodesta 2017 alkaen Sosiaali- ja terveysministeriö on tukenut toimintaa Veikkauksen tuotoilla.

  • Dementianeuvontaprojekti (1997 -2002)
  • Muistineuvola -projekti (2003-2007)
  • Varsat -projekti (2006-2008)
  • Muistiluotsi -projekti (2008-2011)
    HUOM. tämän jälkeen Ak-avusteisena 2012 alkaen
  • LaaVa -hanke (2009-2011)
  • PääOma -hanke (2012-2015)
  • Aivotreenit -hanke (2016-2018) – lue hankkeesta lisää siirtymällä sivulla alemmas

AIVOTREENIT (2016-2018)

HANKKEEN TAUSTAA

”AIVOTREENIT – aivojen huoltamista kognitiivisen harjoittelun avulla” -hanke (2016-2018) alkoi huhtikuussa 2016. Aivotreenit -hankkeen tavoitteena oli kouluttaa vapaaehtoisia aivotreeniohjaajia ympäri Suomen ja valmistaa materiaalia tavoitteelliseen aivojen harjoittamiseen. Hankkeessa luotiin koulutusmateriaali ja -runko sekä koulutettiin ohjaajakouluttajia. Vapaaehtoisten kouluttaminen aloitettiin Päijät-Hämeessä loppuvuodesta 2016.

Hanke jatkoi PääOma -hankkeen jalanjäljillä kognitiivisen harjoittelun ja kuntoutumisen parissa. PääOma -hankkeen ryhmätoiminta ja aivotreeniohjaaja- sekä IE-verkoston koordinointi siirtyi Aivotreenit -hankkeen alle elokuussa 2016.

Hankkeessa kehitetyt tehtävät, ryhmätoiminnan malli ja koulutusrunko vapaaehtoisten koulutukseen sai nimekseen Ahaa! -aivotreeniä yhdessä -materiaali. Ahaa! on suojattu tavaramerkki ja tehtävien käyttäminen edellyttää kouluttautumista.

HUOMIO! Yhdistyksen ylläpitämä Ahaa! aivotreenien -verkkosivusto on poistunut käytöstä 15.9.2020 alkaen. Tietoomme on tullut, että meille tuntematon taho on tämän jälkeen ottanut Ahaa aivotreenit -domainin käyttöönsä, joten nykyiset (em. ajankohdan jälkeiset) sivut eivät liity yhdistyksemme toimintaan millään tavalla!

ahaa-tehtävät

Ahaa! -tehtävät on rakennettu viiden teeman alle:
KESKITTYMINEN, MUISTI, HAHMOTTAMINEN, PÄÄTTELY JA KIELI

Tehtävät on kehitetty ja testattu Aivotreenit –hankkeessa. Ahaa! -materiaalin kehittämistyöryhmään kuuluivat hanketyöntekijöiden lisäksi Päivi Nilivaara (kouluttaja, kognitiivisen harjoittelun asiantuntija, Innoline Oy), Laura Mellanen (Visuaalinen suunnittelija) ja Hanna Metsänheimo (projektityöntekijä, PääOma -hanke)

Tehtävät nojaavat aiemmassa PääOmassa kerättyyn kokemukseen ja materiaalin pohjana on tutkimustieto kognitiivisen rakenteen muovautuvuudesta sekä ohjatusta oppimiskokemuksesta Ahaa! tehtäviä on testattu hankkeen ryhmissä ja tehtäviä on muokattu ja rakennettu palautteen mukaan. Tehtävien kehittäminen jatkuu hankkeen ajan. Tehtävät ovat tavoitteelliseen harjoitteluun sopivia ja ne harjoittavat monipuolisesti kognitiivisia taitoja.

Tehtävät ovat pääasiassa kynä-paperitehtäviä, joita tehdään ohjatusti. Harjoitukset sopivat laajalle kohderyhmälle; sairastuneille, vammautuneille tai aivojen huoltamisesta / aktivoinnista kiinnostuneille. Tehtäviä on pyritty luomaan monen tasoisiksi, joissa haaste lisääntyy tehtävien edetessä. Ohjauksella tehtävien haastavuustasoa voidaan laskea ja nostaa. Tehtävien ”kynä-paperi luonne” asettavat kuitenkin jonkinlaisen rajan kohderyhmälle; mm. motoriset taidot, näkökyky yms. on oltava riittävät.

Harjoituksissa olennaista on, että tehtäviä ei tehdä vain tehtävien vuoksi. Aivojen aktivoinnin lisäksi tehtävien teossa on olennaista ajattelumallien muokkaaminen, ratkaisumallien pohtiminen ja harjoitettujen taitojen vieminen arjen elämään. Ohjaajalla on tärkeä rooli; ohjata keskustelemaan ja pohtimaan, haastaa, auttaa sekä varmistaa onnistumisen kokemukset. Tästä syystä tehtäviä ei anneta kotiin vaan ne on tarkoitus tehdä aina ohjatusti. Samasta syystä harjoitusten ohjaaminen edellyttää koulutukseen osallistumista; koulutuksessa perehdytään ohjauksen kannalta tärkeäisiin ja olennaisiin asioihin, saadaan omakohtaisia kokemuksia harjoituksista ja ohjauksesta sekä avataan tehtävien taustalla olevia teorioita ja käsitteitä.

Koulutukset

VAPAAEHTOISTEN AIVOTREENIOHJAAJAKOULUTUKSET

Ahaa! aivotreeniä yhdessä -koulutukset olivat nelipäiväisiä ja vapaaehtoistyöntekijälle ilmaisia. Koulutuksesta sai materiaalin ja valmiudet ryhmän ohjaamiseen.

VAPAAEHTOISTEN AIVOTERVEYSLÄHETTILÄSKOULUTUKSET

Aivotreenit -hanke koulutti Muistiliiton mallin mukaisesti aivoterveyslähettiläitä toimimaan alueella aivoterveyden edistäjinä. Koulutuksen jälkeen vapaaehtoinen on voinut toimia Muistiyhdistyksen kautta aivoterveysryhmän ohjaajana tai pitää aivoterveysluentoja. Koulutus oli vapaaehtoistyöntekijälle ilmainen.

AMMATTILAISTEN KOULUTUKSET

Aivotreenit -hanke järjesti myös Ahaa! -materiaaliin pohjautuvaa kognitiivisen harjoittelun koulutusta ammattilaisille (tehtävämateriaali sama kuin vapaaehtoisten koulutuksessa, teoriapohja laajempi). Kouluttajana toimi kognitiivisen harjoittelun asiantuntija Päivi Nilivaara. Koulutus oli maksullinen osallistujille.

HANKKEESSA TYÖSKENTELIVÄT
projektivastaava Elisa Ahonen ja projektityöntekijä Elina Taipale

Ahaa! -materiaalin työryhmässä olivat myös:
Päivi Nilivaara (Kognitiivisen harjoittelun asiantuntija, Innoline Oy)
Laura Mellanen (Visuaalinen suunnittelija)
Hanna Metsänheimo (PääOma -hanke)

Logo Tuettu Veikkauksen tuotoilla